วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ลิงแสม พา ทัวร์

This video's present our activity about planting mangroves.
And presentation it by make it like reality show.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น