วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

3D : Final Project

This is my Final Project.
Individual work

23/10/2009This video is final work.

Another character is belong to my partner.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น